Mobilhuvud

Det här gör en profesionell organisatör

  • Arbetar med organisering och strukturering av saker, tid och data.
  • Har förståelse för betydelse av dina saker, din tid och din data och respekterar att vårt samarbete är privat. 
  • Gör sig inte av med dina saker utan ditt medgivande. Vi hjälper dig att se vad du inte längre behöver eller tycker om.
  • Har som uppgift att lära för att du ska lägga grunden till en ny vana.
  • Tar inga överpriser. Tillsammans kommer vi överens om ambitionsnivån och din egen inbladning i organiseringsarbetet.
  • Använder i första hand befintliga förvarings- och organiseringslösningar, i andra hand föreslår nya.
  • Är inte här för att döma, bara för att hjälpa. 

Passar för dig som kan själv men som behöver hjälp att komma igång.

- Första besöket är kostnadsfritt och vi diskuterar dina utmaningar och förutsättningar, samt vilket resultat du förväntar dig. Alternativt gör vi detta via telefon och diskuterar ditt projektet utifrån foton som du skickat till mig innan samtalet.
- Vid återbesöket (eller om det är första besöket) går vi tillsammans igenom ytan som du vill ha ordnad. Vi sorterar, rensar, organiserar och hitttar nya förvaringslösningar tillsammans.
- När arbetet är klart lämnar jag dokumentation med tips om nya goda vanor och vi kommer överens om ev återbesök.
- Arvodet är 1 650 kr för en sessionen som varar i tre timmar. Inkluderar första besöket och dokumentation.
- Den del av uppdraget som medför städning är berättigad till RUT-avdrag.

när du vill ha organiseringsförslag men kan göra jobbet själv.

- Första besöket är kostnadsfritt och vi diskuterar utmaningar och förutsättningar, samt vilket resultat som förväntas.
- Dagen efter vårt möte skickas en offert på arvodet.
- Vid godkänd offert startar arbetet med att utarbeta förslag på t ex organiserings- och förvaringslösningar, kostnadsuppskattningar på eventuell ny förvaring, arkiveringsrutiner, kontorslayout.
- Efter ca 1-2 veckor går vi igenom förslaget via telefon eller på plats. Om du inte är nöjd med förslaget arbetar jag om det efter önskemål vid max ett tillfälle.

För dig som inte har tid eller förmåga att få ordning, oavsett hur stort ellet litet utrymme. Hemma eller på jobbet.

- Första besöket är kostnadsfritt och vi diskuterar utmaningar och förutsättningar, samt vilket resultat som förväntas.
- Vi går igenom ytan som du/ni vill ha ordnad och bestämmer hur mycket vi ska arbeta tillsammans och om jag kan arbeta på egen hand.
- För de flesta uppdrag ingår momenten sortera, rensa ut, organisera och förslag på nya förvaringslösningar. För företag kan uppdraget även innebära förslag på arkivering av papper och filer, mailhantering, organisering av kontorslokal eller andra lokaler.
- När arbetet är klart lämnar jag dokumentation med tips om nya goda vanor och vi kommer överens om ev återbesök.
- Den del av uppdraget som medför städning är berättigad till RUT-avdrag.

KONMARI inspirerat

Om KonMari metoden passar dig och uppgiften kan den bli guiden på vägen till din nya ordning.

Marie Kondo är den japanska organiseringskonsulten som revolutionerat världen med sina metoder. Hon lär oss konsten att städa en gång för alla, för att aldrig mer behöva leva i ett prylkaos.

Om man vill göra en fullständig KonMari rensning är målet att gå igenom samtliga tillhörigheter. Det finns beskrivet precis vilken ordning man ska ta sig an sina saker, där kläder och skor är första målet på vägen.

Tvärtom hur man brukar sortera och rensa förespråkar Marie Kondo att vi inte fokuserar på vad som ska slängas. Utan på vad vi faktiskt tycker om och vill spara, saker som "spark joy"!

låter detta som nåt för dig? hör av dig så berättar jag mer.